På tide å oppfylle bustaddraumen? Uansett om du har planar om å flytte, eller berre pusse opp der du er, vi hjelper deg.
For å sjå kor mykje du kan låne, prøv lånekalkulatoren vår og søk gjerne om lånebevis.

Lånekalkulator

Kor mykje vil du låne?
kr
Kor lang nedbetaling?
år
Nominell rente frå
%
Vilkåra er ikkje eit bindande tilbod fra banken, og er avhengig av sikkerheit m.m.
Er de fleire som skal kjøpe i lag, sit gjerne saman når de skal søke om lånebevis. Har de ikkje anledning til å fylle ut søknaden i lag, sender vi ut ei melding til den andre låntakaren som må gi samtykke med BankID. Vi hentar då inn informasjonen vi treng frå Skatteetaten.

Greitt å vite om bustadlån

Krav for å få bustadlån

  • Totalgjelda kan ikkje overstige fem gongar samla bruttoinntekta.
  • Lån inntil 85 % av verdien på bustaden.
  • Du må tole ei renteauke på 5 %.
  • For å få fritak for avdrag på lånet ditt, kan lånet ikkje overstige 60 % av verdien på bustaden.

Korleis oppnå 15% eigenkapital?

Lurer du på kva det kostar?

Ting folk lurer på

meirennbank.no om lån og bustadkjøp

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Les om kva banken vurderer når du søker lån, og korleis eit bustadkjøp føregår.

Les heile saka