Her finn du investorinformasjon og økonomiske rapportar frå Sparebanken Sogn og Fjordane og Bustadkreditt Sogn og Fjordane.
Offentliggjering rekneskapDato
Årsrapport 202005.03.2021
1. kvartal 202105.05.2021
2. kvartal 202111.08.2021
3.kvartal 202127.10.2021

Børsmeldingar

Oslo Børs sitt meldingssystem NewsWeb inneheld alle børsmeldingar frå Sparebanken Sogn og Fjordane.
Børsmeldingar

Års- og kvartalsrapportar

2. kvartal 2021PDF2nd quarter 2021PDF
KvartalsrapportLast nedInterim ReportDownload
InvestorpresentasjonLast nedInvestor PresentationDownload
Kvartalsrapport BustadkredittLast nedInterim report BustadkredittDownload
1. kvartal 2021PDF1st quarter 2021PDF
KvartalsrapportLast nedInterim reportDownload
InvestorpresentasjonLast nedInvestor presentationDownload
Kvartalsrapport BustadkredittLast nedInterim report BustadkredittDownload
Årsrapportar 2020PDFAnnual reports 2020PDF
Årsrapport 2020Last nedAnnual report 2020Download
Alternative resultatmål APMLast nedAlternative Performance MeasuresDownload
Årsrapport Bustadkreditt 2020Last ned Annual report Bustadkreditt Download
Pilar 3 2020Last ned
4. kvartal 2020PDF4th quarter 2020PDF
Kvartalsrapport Last ned Interim report Download
Investorpresentasjon Last ned Investor presentation Download
Cover Pool DataLast ned
3. kvartal 2020PDF3nd quarter 2020PDF
KvartalsrapportLast nedInterim reportLast ned
InvestorpresentasjonLast nedInvestor presentationLast ned
Kvartalsrapport BustadkredittLast nedInterim report BustadkredittDownload
2. kvartal 2020PDF2nd quarter 2020PDF
KvartalsrapportLast nedInterim reportDownload
InvestorpresentasjonLast nedInvestor presentationDownload
Kvartalsrapport BustadkredittLast nedInterim report BustadkredittDownload
1. kvartal 2020PDF1st quarter 2020PDF
KvartalsrapportLast nedInterim reportDownload
InvestorpresentasjonLast nedInvestor presentationDownload
Kvartalsrapport BustadkredittLast ned Interim report BustadkredittDownload
Cover Pool DataDownload
4. kvartal 2019PDF4th quarter 2019PDF
Kvartalsrapport Last ned Interim report Download
Investorpresentasjon Last ned Investor presentation Download
3. kvartal 2019PDF3rd quarter 2019PDF
KvartalsrapportLast ned Interim report Download
InvestorpresentasjonLast ned Investor presentationDownload
Kvartalsrapport BustadkredittLast ned Interim report BustadkredittDownload
2. kvartal 2019PDF2nd quarter 2019PDF
KvartalsrapportLast ned Interim reportDownload
Investorpresentasjon Last nedInvestor presentationDownload
Kvartalsrapport BustadkredittLast nedInterim report BustadkredittDownload
Cover Pool DataDownload
1. kvartal 2019PDF1st quarter 2019PDF
Kvartalsrapport Last nedInterim reportDownload
InvestorpresentasjonLast nedInvestor presentationDownload
Kvartalsrapport BustadkredittLast nedInterim report BustadkredittDownload
Cover Pool DataDownload

Internasjonal rating

Oversikt over rating frå det internasjonale kredittbyrået Moody's.
Sjå meir

Obligasjonslåna våre

Oversikt over banken sine obligasjonslån.
Sjå meir

Grønt rammeverk

Sparebanken Sogn og Fjordane og Bustadkreditt Sogn og Fjordane sine grøne rammeverk.
Sjå meir