Når byggelånet er klart, kan husbygginga starte!

  • Eit mellombels lån i byggeperioden
  • Blir utbetalt etterkvart som rekningane kjem
  • Betaler berre renter, ikkje avdrag
  • Når huset står klart - blir lånet omgjort til vanleg bustadlån
  • Kontakt rådgjevaren din for å snakke om byggelån
  • Vi tilbyr forsikringar på bygg under oppføring
  • Vi har krav om byggekontrollør

Bygg under oppføring

Når ein bygger bustad er det viktig å sjekke kva utbyggar har av forsikringar. Bygger du bustad eller organiserer byggeprosessen sjølv anbefaler vi at du teiknar bygg under oppføring.
Bestill husforsikring

Ting folk lurer på

meirennbank.no om lån og bustadkjøp

Slik føregår eit bustadkjøp

Kunderågjevar Marit Myklebust Hauge fortel kva banken vurderer når du søker lån, og korleis prosessen med å kjøpe bustad føregår.

Les heile saka
Slik føregår eit bustadkjøp1. august 2023
Dette betyr endringa i utlånsforskrifta 15. desember 2022