Bedriftssenteret vårt har ope mellom 08:00 - 15:30. Kontakt oss på tlf 57 82 97 00 ​​eller kontaktskjema.

Er sparing i fond noko for di bedrift?

Fondshandel er eit godt alternativ for bedrifter med ein lengre sparehorisont. Historisk sett har det gitt betre avkastning å plassere pengane i fond enn å ha dei ståande på ein bankkonto, og dagens låge rentenivå gjer kanskje fondssparing ekstra aktuelt. Vi har dyktige investeringssrådgjevarar som hjelper deg å finne fond som passar di bedrift.
Les meir om fondshandel

Kvifor velje leasing på nytt utstyr?

Leasing er raskt og enkelt å få på plass og mykje brukt i anleggsbransjen. Haugen Maskin fortel om deira erfaringar med leasing og vårt samarbeid.
Les meir om kvifor Haugen Maskin vel leasing

Rekneskapsgodkjente betalingar

Vi har no innført ei ny løysing for rekneskapsgodkjente betalingar. Dette betyr at du kan godkjenne betalingar rett frå rekneskapsprogrammet utan ettergodkjenning i nettbanken. For at dette skal fungere må du ha logga på Nettbank Bedrift minst éin gong. Merk at for deg som brukar Poweroffice GO er ikkje ny løysing innført endå.
Les meir om rekneskapsgodkjente betalingar

Vi tek bransjane på alvor

Næringslivet består av mange ulike og komplekse bransjar, og derfor har vi valt å spisse kompetansen og oppfølginga vår av kvar enkelt bransje. Nedanfor finn du meir informasjon om dei ulike bransjeansvarlege i banken.

Har du innspel?

Vi vil heile tida vidareutvikle sidene våre, så har du innspel til forbetringar, tar vi gjerne imot forslaga dine her.

Velkomen til ein enklare og oversiktleg bankkvardag for deg og bedrifta di!