Lån til din aller første heim

  • Bankens beste rente for deg som er under 34 år
  • Ein fast rådgjevar som er tilgjengeleg for deg
  • Lån på inntil 85% av verdien på bustaden
Lurer du på kor mykje du kan låne, men er usikker på kva du skal kjøpe? Med eit lånebevis kan du gå på visningar trygt vitande om kor mykje du kan legge inn bod på. Lånebeviset er ikkje bindande!

Frå 5,39%

Priseksempel:
Nominell rente5,39%
Effektiv rente:5,60%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 3 667 669 kr

Manglar du eigenkapital?

Med tilleggssikkerheit kan du låne inntil 100% av lånesummen.
Ein kan nytte tilleggssikkerheit i staden for eigenkapital. Med dette meiner vi at t.d foreldre kan stille sikkerheit i bustaden sin for å sikre 15 % eigenkapital. Ta ein prat med rådgjevaren din, så finn de den beste løysinga for deg.

Medlåntakar

Foreldre eller sambuar kan stille som medlåntakar når du skal få lån. Det betyr at vi rekna oss fram til kor mykje du kan få i lån, basert på dykkar samla inntekt. Ei slik ordning har fordelar, men også ulemper. Kontakt rådgjevaren din for å finne ut om dette er ei god løysing for deg og dine.

Skal du kjøpe bustad for første gong?

Usikker på kva ende du skal starte i når du skal kjøpe din første bustad? Les våre beste råd her.
Tips og råd

Ting folk lurer på

Lær meir om bustad, kjøp og lån!

Slik føregår eit bustadkjøp

Kunderågjevar Marit Myklebust Hauge fortel kva banken vurderer når du søker lån, og korleis prosessen med å kjøpe bustad føregår.

Les heile saka
Slik føregår eit bustadkjøp1. august 2023
Slik kjøper du bustad. Her er forsikringane du bør ha3. mai 2018
Slik kjøper du bustad. Førebu deg på bodrunden26. april 2018