Nokre endringar kan du sjølv ordne på lånet ditt. Dersom du har fått deg ny jobb kan det vere du har anna lønsdato. Får du deg sambuar vil de kanskje ha ein felles konto for faste utgifter. Du kan enkelt endre trekkdato og konto sjølv.
Om de vil endre belastningskonto på tvers av sambuarar/ektefeller må de sende ein e-post til rådgjevaren din eller kontakte kundesenteret vårt.
Finn rådgjevaren din
Endre forfallsdato eller konto

Ekstra innbetaling?

Har du fått forskot på arv eller ønsker å bruke feriepengane dine på å redusere lån i år?
Betal inn ekstra

Betale ned litt meir på lånet kvar månad?

Har du gått opp i lønn ønsker du kanskje å auke opp terminbeløpet. Dette gjer du enkelt sjølv.
Vil du redusere terminbeløpet, så sender du ein e-post til rådgjevaren din eller så kan du kontakte kundesenteret vårt.
Finn rådgjevaren din
Send e-post
Auk terminbeløp

Midlertidig permittert?

Då kan kanskje avdragsfritak på lånet vere med på å lette situasjonen din.
Søk avdragsfriheit

Ting folk lurer på