Fastrente passar for deg som ønsker å ha kontroll på kva du skal betale framover, og ein meir forutsigbar økonomi.

Slik fungerer Fastrentelån Ung

  • Eit fastrentelån har ei avtalt rente på lånet for ein bestemt periode. Du kan velje mellom 3 år, 5 år eller 10 år bindingstid, og for deg som er under 34 år får du ekstra gode vilkår.
  • Du kan låne inntil 85 % av verdien på bustaden.
  • Du kan ha fastrente på heile eller delar av bustadlånet ditt.
  • Du kan ikkje gjere endringar på lånet ditt i perioden med fastrente
  • Byter du bustad, kan du ta med lånet over til ny bustad.

Frå 5,25%

Priseksempel:
Nominell rente5,25%
Effektiv rente:5,45%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 3 617 955 kr

Fast eller flytande rente?

Vurderer du å binde renta på lånet ditt slik at du får ein meir forutsigbar økonomi? Kunderådgjevar Elisabeth Yvonne Sætren gir deg tips til kva du bør tenke på dersom du vurderer fastrente.
Les Elisabeth sine tips om fastrente

Ting folk lurer på