Dobbelt opp med lån ein periode?

Mellomfinansiering er ei kortsiktig løysing som gjer det enklare for deg å bytte bustad. Vi finansierer kjøpet av den nye bustaden din, inkludert omkostningar, i perioden fram til du har selt bustaden du bur i no, og salssummen er frigjort. Du kan i denne perioden ha avdragsfritak på begge låna.
Ta kontakt med rådgjevaren din eller med rådgjevarane våre på kundesenteret for ein nærare prat om du har spørsmål. Alternativt kan du søke om lånebevis på det nye lånet du vil sitte igjen med, så blir du kontakta.

Ting folk lurer på