Dobbelt opp med lån ein periode?

Dersom du skal bytte bustad, tilbyr vi mellomfinansiering. Dette er ei kortsiktig løysing som gjer det enklare for deg. Vi finansiera kjøp av ny bustad, samt omkostningar, fram til du har seld bustaden du eig i dag.

Ting folk lurer på