Velkomen til Sparebanken Sogn og Fjordane

Visjonen vår er å vere ei drivkraft for Sogn og Fjordane gjennom god rådgjeving, tildeling av kapital til sunne prosjekt for næringslivet og folk flest. Banken er sponsor av nokre av dei største kulturarrangementa i fylket. Stikkord for vårt bidrag er mangfald, trivsel og nyskaping.

Historia vår

Bli med på dei viktigaste hendingane i Sparebanken Sogn og Fjordane si historie. Frå den spede starten som lokalbanken Førde Sparebank i 1842, via mange fusjonar undervegs.

Berekraft og samfunnsansvar

Sparebanken Sogn og Fjordane tek berekraft og samfunnsansvar på alvor. Her kan du lese meir om korleis vi jobbar med dette.

Konsernleiing, styre og generalforsamling

Her finn du oversikt og kontaktinformasjon til konsernleiinga og styret i banken, i tillegg til informasjon om generalforsamlinga.

Sparebankstiftingane

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Fjaler er eigarane av Sparebanken Sogn og Fjordane. Stiftingane ønsker å vere viktige aktørar i samfunnsutviklinga i regionen, gjennom utdeling av gåver som kjem til nytte for samfunnet.