Spar litt i dag - til i morgon

Vi tilbyr ei rekke spareformer - alt etter kva du vil med pengane dine. Spar på konto eller i fond, til ny bustad eller kanskje til ei romsleg pensjonstid?
Sett deg sparemål i nett- og mobilbanken
Det gjer du enkelt og greit under Sparing og opprett ny avtale. Lag eit sparemål med fleire sparemetodar - akkurat slik du vil.

Kven vil du ha som medlem i generalforsamlinga vår?

Er du innskotskunde hos oss, så har du stemmerett ved val av representantar i banken sitt øvste organ; generalforsamlinga.
Fram til 1. februar kan du kome med forslag til kven som bør representere innskotskundane.
Les meir om innskytarvalet

Fastrenteinnskot to år

Har du eit større beløp du ønsker å binde over ein bestemt periode?
Då kan fastrenteinnskot passe deg. Renta i bindingstida blir ikkje påverka sjølv om renta i marknaden blir endra. Vi tilbyr 4,00 % rente på to år fastrente.
Les meir om fastrenteinnskot

Ver på vakt mot svindelforsøk

Vi opplever no auka pågang av svindelforsøk mot kundane våre.
Svindlarane finn stadig nye metodar for å prøve å lure deg og få tak i informasjonen din. Her er tipsa våre til korleis du kan avsløre svindelforsøka før det er for seint.
Slik kan du unngå nettsvindel

Sjå eigedomane som er til sals i dag!

Ta ein tur innom Eigedomsmekling Sogn og Fjordane dersom du skal selje eller kjøpe bustad.
Gå til eigedomsmekling.no

Siste frå meirennbank.no

Tilbyr gratis smørjing av ski før alle karusellrenn

Førde IL Langrenn set i gang eit prosjekt for å få fleire barn med på karusellrenna på Langeland. Dei håpar også å få Skandinavisk Cup til Sunnfjord i 2025.

Les heile saka
Tilbyr gratis smørjing av ski før alle karusellrenn 17. januar 2023
Barnas julegåve til andre barn15. desember 2022
Dette betyr endringa i utlånsforskrifta 15. desember 2022
Førjulsjubel til U40-nettverka9. desember 2022