NB! Alle bankkontora våre er for tida opne etter avtale - gjeld førebels til 19.1.21.

Spare meir i 2021?

Er det eit av nyttårsforsetta dine, hjelper vi deg gjerne å kome i gong.
Vi tilbyr ei rekkje spareformer - alt etter kva du vil med pengane dine. Spar på konto eller i fond, til ny bustad eller kanskje til ei romsleg pensjonstid?

Handlar du på nett med kort?

Frå 1. januar gjeld nye og strengare reglar for netthandel og kortbetaling i EU/EØS. Når ein nettbutikk ikkje oppfyller kravet om sterk kundeautentisering, vil betalinga bli avvist.
Det nye kravet vil no gjelde alle nettbutikkar og gjeld for alle våre kundar som har Visa Debet, Visa Classic eller Visa Kreditt.
Sjå meir om reglane her

Apple Pay

Med Apple Pay kan du betale med iPhone og Apple Watch, og då treng du ikkje bekymre deg om du står på butikken utan lommebok.
Registrer korta dine frå Sparebanken Sogn og Fjordane i mobilbanken og kom i gang.
Sjå meir om Apple Pay

På bustadjakt? Sjå eigedomane som er til sals i dag!

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane har ei mengd bustader tilgjengelege for alle prisnivå til ei kvar tid. Ta ein kikk innom og sjå om du finn din nye heim. Du finn også kontaktinformasjon dersom du har planar om å selge bustaden din.
Selg eller kjøp heimen din her

Siste frå meirennbank.no

Denne hjartevarme jobben gir mange ei betre jul

For tolvte året på rad har Førde Røde Kors pakka matkassar som blir gitt til familiar og einslege med økonomiske utfordringar. Som takk for den gode jobben dei gjer har dei fått 40 000 kroner frå oss.

Les heile saka