Oppdatere gyldig legitimasjon: Vi har sendt ut brev, epost eller SMS til mange av kundane våre den siste tida, fordi vi mangler gyldig legitimasjon. Strengare lovkrav pålegg oss å samle inn slik dokumentasjon frå alle kundane våre innan 1.11.2019. Håper de kan hjelpe oss med det! Vi har også utvida opningstider i bankkontora framover. Sjå meir på https://www.ssf.no/legitimere 

Kontakt oss