Med bustadlån hos oss får du:

  • Ein fast rådgjevar som er tilgjengeleg for deg
  • Beste rente på lånet inntil 80 % av kjøpesummen
  • Lån mot pant i fast eigendom
  • Lån også til fritidseigedom
Lurer du på kor mykje du kan låne, men er usikker på kva du skal kjøpe? Med eit lånebevis kan du gå på visningar trygt vitande om kor mykje du kan leggje inn bod på. Lånebeviset er ikkje bindande!

Frå 5,94%

Priseksempel:
Nominell rente5,94%
Effektiv rente:6,18%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 3 866 295 kr

Dobbelt opp med lån ein periode?

Dersom du skal bytte bustad, tilbyr vi mellomfinansiering. Dette er ei kortsiktig løysing som gjer det enklare for deg. Vi finansiera kjøp av ny bustad, samt omkostningar, fram til du har seld bustaden du eig i dag.

Fastrente?

Fastrentelån passar for deg som ønskjer å vite nøyaktig kva du skal betale kvar månad på lånet framover.
Les meir om fastrentelån

Ting folk lurer på

meirennbank.no om lån og bustadkjøp

Slik føregår eit bustadkjøp

Kunderågjevar Marit Myklebust Hauge fortel kva banken vurderer når du søker lån, og korleis prosessen med å kjøpe bustad føregår.

Les heile saka
Slik føregår eit bustadkjøp1. august 2023
Dette betyr endringa i utlånsforskrifta 15. desember 2022