• Gode vilkår for deg under 34 år
  • Ein fast rådgjevar som er tilgjengeleg for deg
  • Når de er to låntakarar, er det alderen på den yngste som gjeld
  • Du kan låne inntil 85 % av verdien til bustaden. Med tilleggssikkerhet kan du låne inntil 100 % av kjøpesummen
Lurer du på kor mykje du kan låne, men er usikker på kva du skal kjøpe? Med eit lånebevis kan du gå på visningar trygt vitande om kor mykje du kan legge inn bod på. Lånebeviset er ikkje bindande!

Frå 2,40%

Priseksempel:
Nominell rente2,40%
Effektiv rente:2,50%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 682 569 kr

Manglar du eigenkapital?

Med tilleggssikkerheit kan du låne inn til 100%. Med tilleggsikkerheit meiner vi at i staden for eigenkapital kan t.d. foreldre stille sikkerheit i bustaden sin for å sikre 15%. Ta ein prat saman med rådgjevaren din i banken så finn de ein løysing for fungerer best for deg!

Medlåntakar

Ein moglegheit for å få lån er å ha ein av foreldra som medlåntakar på bustadlånet. På denne måten vil deira inntekt telle med når ein skal rekne seg fram til kva ein kan få i lån. Det er både fordelar og ulemper med ei slik ordning, så snakk med rådgjevaren din for å høyre kva moglegheiter som er for deg.

Ting folk lurer på

meirennbank.no om lån og bustad

Skadedyrdekning inkludert i reiseforsikringa

Som einaste selskap har Frende tatt inn dekning for bekjempelse av veggedyr og kakerlakkar i reiseforsikringa.

Les heile saka

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Les om kva banken vurderer når du søker lån, og korleis eit bustadkjøp føregår.

Les heile saka

Bloggserie: Slik kjøper du bustad – Sett nye sparemål etter bustadkjøpet

Når du har spart jamnt og trutt i BSU, og kanskje har kjøpt deg din første bustad, er det viktig å ikkje gi slepp på gode sparevaner. Desse bør du vidareføre gjennom smart og målretta sparing.

Les heile saka

Bloggserie: Frå BSU til bustad. Her er forsikringane du bør ha

Dersom du er 35 år i dag, er det 0,5 % sjanse for at huset ditt brenn ned. Det er derimot heile 40-45% sjanse for at du blir ufør før du fyller 67 år. Uføre- og livsforsikring er begge forsikringar ein ønskjer å aldri måtte nytte seg av, men det kan ha store konsekvensar å stå utan dersom ein skulle vere så uheldig og oppleve dette.

Les heile saka