Lyst til å jobbe hos oss?

Sparebanken Sogn og Fjordane er den niande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i Sogn og Fjordane. Banken har ein forvaltningskapital på vel 63 milliardar kroner og 280 tilsette. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen.
Vi støttar næringsutvikling i regionen og bidreg til omstilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn.
Vi kan tilby deg jobb innan mange ulike fagområde. Mellom anna kreditt og finansiering, sparing og plassering, elektronisk betalingsformidling, valuta og valutahandel. Vi kan også tilby deg jobb innan fintech, marknadsføring, eigedomsmekling, HR, økonomi- og risikostyring, IT og juss.

Ledige stillingar

Kunderådgjevar bedriftssenter

Kontorstad: Førde
Søknadsfrist: 06.06.2022

Open søknad

Kontorstad: Uspesifisert
Søknadsfrist: Uspesifisert

Bli kjent med nokre av oss:

– Kjekt å utgjere ein forskjell

Som berekraftsansvarleg er Ingri Martine Fonn Macsik (35) involvert i mykje av det som rører seg i banken.
Les om Ingri Martine

Med næringslivet som arbeidsoppgåve

– Det kjekkaste er å sjå når bedriftene lukkast, seier bedriftsrådgjevar Håvard Hagen (36).
Les meir om Håvard

Frå fotballspelar til kunderådgjevar

Etter 17 år som aktiv fotballspelar har Mats Solheim (34) bytt ut fotballskoa med bankjobb i Stryn.
Les meir om Mats

Med auge for behov og moglegheiter

Helene Francis (28) har som jobb å forbetre banken sine digitale kanalar - til det beste for kundane og tilsette.
Les meir om Helene

Slik er kvardagen som rådgjevar

Som kunderådgjevar i banken er Anders Nydal (43) tett på kundane og viktige val som skal takast.
Les meir om Anders

Jill skapar samarbeid mellom avdelingane

– Det kjekkaste er å finne løysingar på vanskelege oppgåver saman med kollegaane mine, seier Jill Hole (28).
Les meir om Jill

Hos oss kan du få

  • Konkurransedyktig løn og god pensjonsordning.
  • Eit hyggeleg og uformelt arbeidsmiljø med stor takhøgde.
  • Utfordrande arbeidsoppgåver med gode utviklingsmoglegheiter.
  • Ein arbeidsgjevar som tar samfunnsansvaret sitt på alvor, og har stort fokus på likestilling og likeverd blant sine tilsette.