Eig du, eller planlegg du å kjøpe ein meir miljøvenleg bustad? Vi vil gjerne vere med å bidra til det, og vi kan tilby deg gunstig lånerente med Grønt bustadlån.
  • Grønt bustadlån er til deg som skal kjøpe bustad med energimerke A eller B.
  • I søknaden om Grønt bustadlån treng vi dokumentasjon på energimerke til bustaden. Dokumentasjon som takst, kjøpekontrakt eller energiattest
  • Lån inntil 85 % av verdien til bustaden

Frå 1,89%

Priseksempel:
Nominell rente1,89%
Effektiv rente:1,98%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 532 114 kr

Gjer lånet ditt grønare

Dersom du allereie har ein bustad med energimerke A eller B, kan du gjere lånet om til Grønt bustadlån.
Endre til Grønt bustadlån

Ting folk lurer på