Vil du ha ein meir energieffektiv bustad? Då kan vi hjelpe deg med oppgraderinga og tilbyr klimalån til gunstigare vilkår enn vanleg bustadlån. Klimalån blir skilt ut som eit eige lån, i tillegg til det bustadlånet du har i dag. Lånet gjeld for utgifter du kan dokumentere er brukt til energisparande tiltak.

Kva er godkjente klimatiltak?

Vi vil gjerne premiere deg som tenker på klimatiltak i bustaden din. Du kan få låne inntil 500 000 kroner for desse klimatiltaka:
  • Varmepumpe
  • Solcelleanlegg
  • Skifte glas
  • Etterisolere
  • Vassboren varme

Frå 1,00%

Priseksempel:
Nom. rente år 11,00%
Nom. rente år 21,89%
Effektiv rente:2,31%
Lån 500 000 over 10 år:Totale kostnader: 554 699 kr

Vilkår for Klimalån

  • 1,00 % rente første året
  • Deretter er renta som grønt bustadlån
  • Lån til primærbustad
  • Du må ha eksisterande lån hos oss, eller flytte lånet for å kvalifisere til klimalån.

Ting folk lurer på