Cookies/informasjonskapslar

Cookie, også kalla informasjonskapsel, er ei lita tekstfil som blir lagra på PC-en din, vanlegvis gjennom bruk av nettlesar.
Det er ein standard teknologi som omtrent alle nettstader brukar. Den inneheld ikkje virus eller skadeleg programvare. Informasjonskapslane på ssf.no har tre formål; analyse, teknisk og marknadsføring.
Cookies

PSD2

PSD2, Payment Services Directive nr. 2, er den nyaste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstenester i EUs indre marknad.
Sidan Norge er medlem av EØS omfattar dette direktivet også betalingstenester her. PSD2 blei innført med eit føremål om å legge til rette for auka konkurranse, innovasjon og sikkerheit for betalingstenester, samt betre samhandlinga mellom ulike aktørar i EU.
PSD2