Finansiere ny bil? Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss om bil- eller fritidslån og få svar på timen. Vi er stolt medeigar i Sparebank1 Finans og tilbyr alle våre lån til bil og andre køyretøy i samarbeid med dei.

Slik foregår kjøpsprosessen

1
Søk om lånebevis eller lån
2
Skriv kjøpekontrakt
3
Signer lånedokument og legg ved kjøpekontrakt
4
Teikn bilforsikring
5
Omregistrer bilen på Statens vegvesen sine nettsider
6
No kan du ta med deg bilen
7
Lånet vert utbetalt slik som definert i kjøpekontrakt

Lurer du på kva det kostar?

Ting folk lurer på

meirennbank.no om bilkjøp

Sjekkliste til deg som skal kjøpe bruktbil

Når ein skal kjøpe bruktbil er det mykje å tenke på. Har bilen fulgt service jamleg og er det med dekk for vinter og sommar? Her er vår sjekkliste til deg som skal ut å kjøpe bil.

Eige billån, eller inkludere bilen i huslånet?

Dei fleste tar opp lån når dei skal kjøpe bil. Sidan rentene ofte er lågare på eit bustadlån enn eit billån, vel fleire å bake inn bilen i bustadlånet.