Ting går ikkje alltid som planlagt, og livet kan ta ei uventa vending når det gjeld økonomien din. Då kan det vere vanskeleg å vite kva du skal begynne med og kven du kontakar. Nedanfor har vi samla nokre gode råd til deg.