Publisert 14. april 2024

Slik gjer du unna vårsjekken på hus og hytte


Etter ein lang vinter med kulde og nedbør vil ein grundig vårsjekk på hus og hytte bidra til å avdekke potensielle problem og førebygge skadar, noko som kan spare deg både tid og pengar på lang sikt. Her får du sju tips for kva du bør sjå etter:
1. Tak og takrenner: Kontroller taket for eventuelle skadar, som lause eller øydelagde taksteinar. Rens takrennene og sjekk at dei er i god stand og frie for blokkeringar. Dette vil bidra til å unngå lekkasjar og fuktskadar i huset.

2. Vindauge og dører: Sjekk alle vindauge og dører for eventuelle sprekkar eller lekkasjar. Tetting av desse kan bidra til å redusere energitap og halde varmen inne i huset. Innvendig bør ein også sjå etter fuktskadar og mogleg muggvekst. Sjekk spesielt områder som kjellargolv, veggpanel og rundt vindauge der kondens kan ha samla seg. Ein grundig reingjering av desse områda kan bidra til å førebygge fuktskadar og sikre eit sunt inneklima.
3. Fasade og måling: Inspeksjon av fasaden på huset og måling kan avsløre teikn på slitasje eller skade. Vask husveggar og ytterpanel. Bruk husvask eller anna middel berekna på jobben. La vaskemiddelet virke, skrubb om nødvendig og spyl veggane reine. Sjekk målinga på grunn- eller kjellarmuren nøye. Er den begynt å flasse, må du fjerne alt som er laust og måle med murmåling. Viss muren under målinga er fuktig, må du fjerne årsaka til fukten som til dømes dårleg drenering eller vatn frå takrenne som ikkje renn vekk frå huset.

4. Drenering: Sjekk dreneringssystemet rundt huset for å sikre at vatnet renn vekk frå fundamentet. Dette kan bidra til å forhindre fuktskadar og moldvekst.

5. VVS og rør: Inspeksjon av VVS-systemet og rør kan avdekke lekkasjar eller andre problem som treng umiddelbar merksemd Det er viktig å fikse slike problem så tidleg som mogleg for å unngå kostbare skadar.

6. Utvendige område: Ta ein tur rundt eigedommen for å sjå etter eventuelle skadar eller behov for vedlikehald på uteområde som terrassar, trapper og hageanlegg. Fjern ugras, busker og småtre som står inntil grunnmuren. Desse aukar faren for soppangrep, fuktdanning og skadedyr som rotter og mus

7. Brannsikkerheit: Sjekk brannalarmar og brannsløkkingsutstyr for å sikre at dei fungerer som dei skal. Det er også lurt å ha ein plan for brannsikkerheit og evakuering på plass.


Vårsjekken på hus og hytte er ei investering i framtida og kan bidra til å sikre at eigedommen din forblir trygg og i god stand gjennom heile året. Ta deg tid til å gå gjennom sjekklista grundig, og ikkje nøl med å kontakte fagfolk hvis du oppdagar potensielle problem som du ikkje kan løyse sjølv. Og skulle du oppdage større skade, bør du melde inn til forsikringsselskapet ditt så snart som råd.

Siste frå meirennbank.no

Tre millionar kroner til Kunnskapsparken Vestland

Kunnskapsparken Vestland i Sogndal og Førde har fått ei gåve på tre millionar kroner. – Dette er utruleg viktig for oss, seier Kjetil Kvåle.

Les heile saka
Tre millionar kroner til Kunnskapsparken Vestland12. april 2024
Ny støtteordning til bedrifter9. april 2024
Desse gjer ein jobb som angår oss alle9. april 2024
– Måten desse samarbeider på, er imponerande!8. april 2024