Meirennbank er nyheitssida til Sparebanken Sogn og Fjordane

Visjonen til Sparebanken Sogn og Fjordane er å vere ei drivkraft for Sogn og Fjordane.
Vi vil skape, vi vil utvikle, vi vil dele. Vi vil vere meir enn bank.

Liv og røre med banken

Utover våren har vi mange arrangement vi er med og gjennomfører og støttar. Fotballturnering, konsertar, visefestival, stafettar og sykkelritt - her er noko for ein kvar smak.
Les meir om arrangementa

Vårsjekken på hus og hytte

Etter ein lang vinter med kulde og nedbør vil ein grundig vårsjekk på hus og hytte bidra til å identifisere potensielle problem og førebygge skadar, noko som kan spare deg både tid og pengar på lang sikt.
Les heile saka

Tre millionar kroner til Kunnskapsparken Vestland

Kunnskapsparken Vestland i Sogndal og Førde har fått ei gåve på tre millionar kroner. – Dette er utruleg viktig for oss, seier Kjetil Kvåle.
Les heile saka

Ny støtteordning til bedrifter

No kan bedrifter søke om støtte frå Enova til energikartlegging og forbetring av energitilstand i yrkesbygg.
Les heile saka

Desse gjer ein jobb som angår oss alle

Berre dei siste åra har dei plukka plast og boss i enorme mengder i strandlinja. No får Fjordane Friluftsråd 650 000 kroner i gåve for å halde fram denne viktige jobben.
Les heile saka