Meirennbank er nyheitssida til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Visjonen til Sparebanken Sogn og Fjordane er å vere ei drivkraft for Sogn og Fjordane.
Vi vil skape, vi vil utvikle, vi vil dele. Vi vil vere meir enn bank.

– Denne gåva vil vere til stor hjelp for drifta vår

I «alle» år har Markane IL vore heldige og fått låne snøscooter av private når dei har trengt det. No får dei sin heilt eigen til bruk på Ullsheim.
Les heile saka

Sjå alle som har fått gåve i Kinn, Bremanger og Selje

Tursti i Selje, instrument til musikklag, sikringshytte på Gjegnabu og nytt lydanlegg til kinoen i Bremanger. Dette er fire av dei mange gåvene som er delt ut i Kinn, Bremanger og Selje i vår.
Les heile saka

Gåve til historisk hus i Førde

– Å ta vare på bygget er med og sikrar drifta til eit viktig barne- og ungdomsarbeid, seier Jon Olav Leira, rektor på Sunnfjord Folkehøgskule.
Les heile saka

2,5 millionar kroner til nytt studiesenter på kysten

Prosjektet Studiesenter Kysten er eit samarbeid mellom seks kommunar med mål om å etablere eit desentralisert studiesenter på kysten.
Les heile saka