No kan du sette inn og ta ut kontantar i daglegvarebutikkar over heile landet. Tenesta er eit samarbeid med Vipps, og er tilgjengeleg i dei fleste Joker-, Kiwi-, Meny- og Spar-butikkane.

Korleis gjer eg det?

Sjå etter informasjonsskilt i nærbutikken din. Kassane som har denne tenesta skal vere merka. Du treng ikkje å handle noko for å ta ut eller sette inn pengar. Bruk bankkortet ditt og PIN-koden for å identifisere deg i bankterminalen i kassen, og pengane blir tatt ut eller sett inn på kontoen som kortet ditt er knytt mot. Tenesta kan brukast av privatkundar, bedriftskundar, lag og organisasjonar.
Sjå aktuelle butikkar på vipps.no

Alle bankkorta våre kan brukast

Alle BankAxept-korta våre kan brukast. Både Visa Classic, Visa debet, ungdomskort og barnekort. Med dette kan ungane altså ta med seg sparepengane sine til butikken og sette dei inn på konto sjølv. Hugs å ta med kortet, då pengane går inn på kontoen kortet er knytt til. Overfør dei eventuelt inn på sparekontoen med mobilbank rett etterpå.

Beløpsgrenser på kontanttenester i butikk

Du kan sette inn inntil 20.000 kr og ta ut inntil 10.000 per transaksjon. Totalt innskot på 30 dagar er maks 40.000 kr. Butikkane tek i mot inntil 25 einingar pr valør pr innskot. Det er ulike beløpsgrenser for uttak.
Sjå kva beløpsgrenser kortet ditt har

Gratis å sette inn pengar for privatkundar

Det kostar ikkje noko å sette inn pengar for privatkundar. Sjå prislister her.

Ting folk lurer på