Minibankuttak i Norge
Visa Classic/ Visa Debet10 000 kr pr 3 dagar
Visa Kreditt15 000 kr pr 4 dagar
Visa Debet 13 - 18 år 1)2 500 kr pr 4 dagar
Visa Bankkort for Barn 2)1000 kr pr 7 dagar
Varekjøp i Norge
Visa Classic / Visa Debet100 000 kr pr 3 dagar
Visa Kreditt100 000 kr pr 3 dagar
Visa Debet 13 - 18 år 1)8 000 kr pr 4 dagar
Visa Bankkort for Barn 2)1 000 kr pr 7 dagar
Internetthandel
Visa Classic / Visa Debet100 000 kr pr 3 dagar
Visa Kreditt100 000 kr pr 3 dagar
Visa Debet 15 - 18 år8 000 kr pr 4 dagar
Visa Debet 13 - 15 år1 000 kr pr 4 dagar
Visa Bankkort for Barn0
Minibankuttak i utlandet
Visa Classic / Visa Debet15 000 kr pr 3 dagar
Visa Kreditt15 000 kr pr 4 dagar
Visa Debet 13 - 1815 000 kr pr 3 dagar
Visa Bankkort for Barn 2)1000 kr pr 7 dagar
Varekjøp i utlandet
Visa Classic / Visa Debet100 000 kr pr 3 dagar
Visa Kreditt100 000 kr pr 3 dagar
Visa Debet 13 - 18 år100 000 kr pr 3 dagar
Visa Bankkort for Barn 2)1 000 kr pr 7 dagar
Kontantteneste i butikk
Visa Classic/ Visa Debet10 000 kr pr 3 dagar
Visa Debet 13 - 18 år 1)2 500 kr pr 4 dagar
Visa Bankkort for Barn 2)1000 kr pr 7 dagar
Innskot med Visa kortKr 20.000 per transaksjon, 40.000 kr på 30 dagar
1) Beløpsgrensene gjeld samla for minibankuttak og varekjøp pr 4 dagar.
Dvs maks 8 000 kr i sum varekjøp og minibankuttak pr 4 dagar.
(inkl inntil 2 500 kr i minibankuttak).
2) Beløpsgrensa gjeld samla både for varekjøp og minibankuttak. Dvs. til saman 1 000 kr pr 7 dagar.

Ting folk lurer på