Konsernleiinga

Trond Teigene

administrerande direktør

trond.teigene@ssf.no

908 25 086

Linda Vøllestad Westbye

direktør privatmarknad

linda.westbye@ssf.no

976 72 504

Roy Stian Farsund

direktør bedriftsmarknad

roy.stian.farsund@ssf.no

906 22 123

Eirik Rostad Ness

direktør HR

eirik.rostad.ness@ssf.no

951 22 583

Frode Vasseth

direktør økonomi og finans

frode.vasseth@ssf.no

951 98 452

Reiel Haugland

direktør teknologi og innovasjon

reiel.haugland@ssf.no

410 27 905

Gro Skrede Mardal

direktør kreditt

gro.skrede.mardal@ssf.no

481 67 094

Johanne Viken Sandnes

leiar marknad og kommunikasjon

johanne.sandnes@ssf.no

959 21 208

Silje Sunde

leiar forretningsstøtte

silje.sunde@ssf.no

924 23 472

Styret

Sindre Kvalheim

styreleiar

Magny Øvrebø

nestleiar

Jonny Haugsbakk

styremedlem

Lise Mari Haugen

styremedlem

Monica Rydland

styremedlem

Marie Heieren

styremedlem

Jo Dale Pedersen

styremedlem

Geir Opseth

styremedlem

Trond Teigene

administrerande direktør

Generalforsamlinga

Sparebanken Sogn og Fjordane sitt øvste organ har totalt 25 medlemmer: 9 valde av innskytarane, 6 medlemmer frå dei tilsette og 10 som representerer eigenkapitalbeviseigarane.
Her finn du oversikt over Medlemar i generalforsamlinga

Oversikt over møteaktivitet

Møte i generalforsamlinga 25. mars 2021
Sakliste til møtet

Protokoll frå møtet


Leiar i generalforsamlinga er Bernt Reed, 6827 Breim.

Vedtekter