Har du fått eit pent overskot etter å ha selt bustaden din, eller har du fått romslegare økonomi etter at borna har flytta ut? Sparer du til noko innan dei neste fem åra, anbefaler vi deg å ha sparepengane på ein bankkonto eller i rentefond. For meir langsiktig sparing, kan aksjefond vere smart.

Sparekalkulator

Kor mykje vil du spare i månaden?
kr
Startbeløp
kr
Spareperiode
år
Årlig avkastning
%
Risiko

Forventa resultat om 10 år:

Investert beløp

183 500

Banksparing

199 678

Fondssparing

232 261

meirennbank.no om sparing

Tre grunnar til å fortsette fondssparinga – sjølv i usikre tider

– Eg meiner det alltid er viktig å spare, og kanskje spesielt no, seier leiar for investeringssenteret i Sparebanken Sogn og Fjordane, Gunnar Heggheim.

Les heile saka
Tre grunnar til å fortsette fondssparinga – sjølv i usikre tider10. februar 2023
Derfor bør du ha ein Aksjesparekonto4. april 2022