Ønsker du å investere i fond med tydelege miljøprofilar og som gir god avkasting over tid, er våre fond som har auka fokus på berekraft noko for deg.

Kvifor velje fond med fokus på berekraft?

Fond med auka fokus på berekraft investerer i selskap som forsøker å finne smarte, miljøvenlege løysingar på verdas utfordringar innan:
  • handtering av avfall
  • alternativ energi
  • berekraftig jord-, skogbruk og matvareproduksjon
  • vatn

Enklare å velje berekraftig

I fondsoversikten til Norne blir alle fonda merka i ei berekraftsrating og ei karbonrating. Dette gjer det enkelt for deg å finne dei mest berekraftige fonda.
Berekraftsratinga går frå 1 til 5 globusar, og representerer fondet sin ESG-risiko (Environmental, Social and Governance).
Karbonratinga er representert med eit blad. Eit fond som er merka med eit blad viser kor tilpassa fondet er i ein overgang til låg-karbon økonomi gjennom å avgrense drivgassutslepp og utvikling av grøne løysingar.
Les meir om miljøratinga

Investorvern og kundeavtaler

Det er strenge MIFID-krav til handtering av fond og aksjar.

Prat gjerne med oss om fond

Har du spørsmål eller lurer du kanskje på kva type fond som passar for deg? Kontakt oss for ein prat så finn vi ei løysing som passar for deg!

Gunnar Heggheim

Førde, Fagspesialist, Leiingleiar investeringssenter916 80 362gunnar.heggheim@ssf.no

Oddmund Nielssen

Florø, Fagspesialistinvesteringsrådgjevar477 08 387oddmund.nielssen@ssf.no

Odd Helge Aase

Dale, Fagspesialistinvesteringsrådgjevar462 99 447odd.helge.aase@ssf.no

Ulf-Magne Eikås

Stryn, Fagspesialistinvesteringsrådgjevar971 12 450ulf-magne.eikaas@ssf.no

Målfrid Standal Reksten

Florø, Fagspesialistkonsulent investeringssenteret458 75 797maalfrid.reksten@ssf.no

Ting folk lurer på