1
Opplysningar
2
Samandrag
//

Kva var opprinneleg nedbetalingstid på lånet ditt?

Kva rente har du idag?

Kor mykje eigenkapital hadde du ved kjøpet?

Fyll ut skjema for å få tilbod på flytting av billån til oss. Om vi skulle trenge meir informasjon, så vil ein kunderådgjevar ta kontakt med deg innan kort tid.

Lånet må ha same låntakar(ar), lånebeløp, innfrielsedato og pant som du har i dag. Pantet kan ikkje vere eldre enn 4 år.