Sjefsrolle for Julie

12.03.2021
Julie Vårdal Heggøy (34) vert assisterande banksjef på Dale-kontoret til Sparebanken Sogn og Fjordane. Ho får ansvaret for næringslivskundane i Hafs og Gulen.
Julie Vårdal Heggøy har jobba som bedriftsrådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane i åtte år. No får ho ny rolle som assisterande banksjef med ansvaret for bedriftsmarknaden i Hafs og Gulen.
– Det gler eg meg veldig til. Eg er klar for å vere med å påverke bedriftsmarknaden i banken vidare og styrke posisjonen vi har i Sogn og Fjordane. Eg ser fram til å gå inn i leiarrolla, og bakgrunnen min som bedriftsrådgjevar i regionen gjer at eg kjenner kundane og næringane i området godt, seier ho.
Startar i april
Heggøy går inn i leiargruppa til direktør for bedriftsmarknad, Roy Stian Farsund. Ho trer inn i den nye stillinga i løpet av april.
– Eg har alltid hatt ambisjonar om å bli leiar. No når moglegheita kom var det sjølvsagt for meg at eg skulle ta den, seier Heggøy.
Heggøy er utdanna siviløkonom frå Norges Handelshøyskole, og har mastergrad i marknadsføring, strategi og leiing. Ho har jobba i banken sidan 2013, og har lang bakgrunn som tillitsvald og tilsettrepresentant i generalforsamlinga til banken.
– Eg kjenner banken, og det er ein fordel i den nye rolla mi. Eg føler at eg har både kompetansen og erfaringa som skal til, men eg er sjølvsagt spent på jobben og ser fram til å kome i gang, seier ho.
– Veldig glad for at Julie takka ja
Heggøy tar over rolla etter Ingar Valvik som slutta i Sparebanken Sogn og Fjordane i desember.
– Julie vert eit viktig tilskot i leiargruppa mi og eg er veldig glad for at ho har takka ja til nye utfordringar. Med sin kompetanse og evne til samarbeid har vi det beste utgangspunktet for å vere ein aktiv medspelar for eit innovativt næringsliv i regionen, seier direktør for bedriftsmarknad Roy Stian Farsund.