Jill Aasen Hole blir fungerande teknologidirektør

Jill Aasen Hole (30) trer inn som fungerande teknologidirektør i Sparebanken Sogn og Fjordane frå 1. november.
I vår blei det kjent at Sparebanken Sogn og Fjordane skal kjøpe seg inn i Sparebank 1-alliansen, og at banken etter planen blir SpareBank 1 Sogn og Fjordane i løpet av 2024.
Teknologidirektør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Reiel Haugland, har fått ansvaret som prosjektleiar for prosjektet som skal sikre banken ein solid inntreden i alliansen. Han blir no formelt fristilt frå si direktør-rolle for å få kunne fokusere 100 prosent på prosjektet framover.
Jill Aasen Hole blir derfor frå 1. november fungerande teknologidirektør for Sparebanken Sogn og Fjordane. Ho vil fungere i denne stillinga fram til prosjektet er avslutta og Reiel Haugland er tilbake i rolla si.
– Det er utrulig spennande å få moglegheiten til å prøve meg som teknologidirektør i denne perioda. Eg set stor pris på tilliten eg har fått. Mest av alt gler eg meg til å få leie ein svært dyktig og flott gjeng fram til inntreden i SpareBank1-alliansen, seier Hole.
Jill vil rapportere til administrerande direktør frå 1. november, og inngå som ein del av konsernleiinga i banken frå same dag.
– Den viktigaste jobben vidare no er å sikre drift av dei digitale tenestene Sparebanken Sogn og Fjordane leverer i dag fram til vi skal bytte løysingar, samt å ta vare på teknologimiljøet og vidareutvikle det inn i SpareBank 1-alliansen, seier ho.
Hole er sivilingeniør INDØK frå NTNU, og har jobba i banken sidan november 2019 som prosjektleiar og forretningsutviklar. Ho kom frå rolla som administrativ assistent for adm. direktør i Coast Seafood i Måløy. Dei siste ni månadane har Hole vore ute i barselpermisjon, og kom tilbake i oktober.
– Jill har i sine fire år her i banken vist oss at ho får ting gjort. Ho er til å stole på, god på samarbeid, held kontinuerlig framdrift og får sine prosjekt i mål. Vi er trygge på at Jill vil ta rolla som fungerande teknologidirektør på ein god måte, og at ho vil sikre miljøet og utvikle det vidare inn i SpareBank 1-alliansen. Jill vil og komplementere konsernleiinga med sine perspektiv, analytiske evner og gjennomføringsevner, seier administrerande direktør Trond Teigene.