Har uhellet vore ute, er det viktig at du melder skade til oss. Etter at skaden er meldt vil du få tildelt ein eigen saksbehandlar i Frende som vil ha ansvar for saka di. Saksbehandlaren vil etter kort tid ta kontakt med deg med informasjon om saksnummer, kontaktinformasjon og vidare framdrift i saka.

Hjelp i Norge

  • Døgnope kundeservice: 55 15 36 00
  • Veghjelp i Norge: 55 15 39 99

Hjelp i utlandet

  • Kundeservice: + 47 55 15 36 00
  • Veghjelp i utlandet: + 47 21 49 30 54
  • Reiseskader i utlandet: + 47 21 49 24 14
  • Gratis legehjelp gjennom appen Eyr

Best på skadeoppgjer

Vår samarbeidspartnar Frende har fleire år på rad blitt kåra til blant dei beste på skadeoppgjer, ifølge kundeundersøkingar. I 2019 trona Frende øvst i den landsomfattande EPSI-undersøkinga.

Ting folk lurer på