Småsparing | SSF
Spar litt pengar kvar gong du bruker kortet ditt - så enkelt at du nesten ikkje merkar det! Du vel sjølv kva konto du vil spare på og disponerer pengane fritt. Sparinga skjer automatisk og tenesta er gratis.

Små beløp kan fort bli store

Enten du vel avrunding oppover eller eit fast beløp på fem, ti eller tjue kroner kvar gong du bruker kortet, vil desse småbeløpa fort bli til noko større. I 2023 brukte kundane våre kortet sitt i snitt 544 gonger. Bruker du kortet meir eller mindre?

Slik opprettar du Småsparing

Småsparing opprettar du enkelt i nett- og mobilbanken, og du vel sjølv beløpet som skal sparast. I nett- og mobilbanken kan du også gjere endringar eller avslutte sparinga når det måtte passe deg.

Ting folk lurer på