Velkommen til Kongleriket Miniputt 2023!

Søndag 7. mai går startsskotet for årets Kongleriket Miniputt-turnering.
I år blir det arrangert totalt 24 turneringar fordelt på fire søndagar i sesongen, totalt seks turneringar per turneringsdag. Turneringane er fordelt geografisk, og turneringsdagane er 7. mai, 11. juni, 27. august og 17. september.

Turneringsoversikt 2023

Turneringar i Nordfjord

Nordfjord 1

Turnering - Dato
Loen - 06.05*
Breimsbygda - 11.06
Sandane - 27.08
Stryn - 17.09
Hornindal, Vikane, Olden, Oppstryn, Veten, Hyen, Brodd
* Laurdag, ikkje søndag

Nordfjord 2

Turnering - Dato
Stadlandet - 07.05
Selje - 11.06
Eid - 27.08
Tornado - 17.09
Skavøypoll, Bremanger, Svelgen, Heia, Haugen, Stårheim, Kjølsdalen, Flatraket, Ålfoten, Frøy, Åheim

Turneringar i Sunnfjord

Sunnfjord 1

Turnering - Dato
Gaular - 07.05
Dale - 11.06
Hyllestad - 27.08
Høyang - 17.09
AHIL, Atløy, Viksdalen, Lavik, Kyrkjebø, Vadheim, Fure, Kvammen, Solund

Sunnfjord 2

Turnering - Dato
Tambarskjelvar - 07.05
Florø - 11.06
Førde - 27.08
Jølster - 17.09
Eikefjord

Turneringar i Sogn

Sogn 1

Turnering - Dato
Lærdal - 07.05
Hafslo - 11.06
Jotun - 27.08
Kaupanger - 17.09
Aurland, Årdalstangen

Sogn 2

Turnering - Dato
Sogndal - 07.05
Bjørn - 11.06
Syril - 27.08
Balestrand - 17.09
Vik, Luster, Norane