Ved kjøp og investering i enkeltaksjar har du moglegheit til å ta eigarskap i selskap du har trua på. Ønsker du å investere i enkeltaksjar, anbefaler vi at du skaffar deg innsikt i aksjemarknaden og korleis aksjehandel går føre seg. Du kan enkelt handle aksjar på eiga hand i nettbanken og mobilbanken. Ikkje gløym at aksjar svingar i verdi, så tenk derfor langsiktig.

Investorvern og kundeavtaler

Det er strenge MIFID-krav til handtering av fond og aksjar.

Ting folk lurer på