Ved kjøp og investering i enkeltaksjar har du moglegheit til å ta eigarskap i selskap du har trua på. Ønsker du å investere i enkeltaksjar, anbefaler vi at du skaffar deg innsikt i aksjemarknaden og korleis aksjehandel går føre seg.
Du kan enkelt handle aksjar på eiga hand i nettbanken og mobilbanken. Ikkje gløym at aksjar svingar i verdi, så tenk derfor langsiktig.

Kjøp av aksjar

Dette kan du enkelt gjere i nett- og mobilbanken. Dersom du ikkje har handla aksjar tidlegare, må du registrere deg for aksjehandel i Norne.
  • Gå til Norne, eller klikk på "Kjøp aksjar" over
  • Fyll på aksjesparekontoen din med ønska beløp
  • Vel Aksjehandel i toppmenyen i Norne
Vi tilbyr også aksjehandel gjennom DNB - klikk her om du nyttar denne plattforma.

Investorvern og kundeavtaler

Det er strenge MIFID-krav til handtering av fond og aksjar.

Ting folk lurer på