Før du set i gong:

  • Er begge forledre/verjer kundar i banken
    For at barnet skal kunne bli kunde, må begge foreldre/verjer vere kunde i banken. Bli kunde.
  • Er du åleineverje?
    Då må du bestille attest frå Altinn før du går vidare.
  • Vi kontaktar deg for legitimering etter at du har sendt inn skjema
    Når barnet skal bli kunde, må det vere legitimert. Gyldig legitimasjon for mindreårige er pass, norsk ID-kort eller fødselsattest. Skal barnet ha BankID, er det kun pass eller norsk ID-kort som er gyldig legitimasjon. Les meir om legitimasjon.