99,7% av utsleppa i finanssektoren er indirekte og skjer hos kundane våre. For å nå målet om å minske klimautsleppa våre har vi derfor mange krav vi må ta tak i.

Berekraftsmål

FN sine berekraftsmål skal vere ein integrert del i alle innovasjons- og utviklingsprosessane våre, og i arbeidet med klima og berekraft skal vi sette fokus på miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold når vi møter kundane våre. På den måten skal vi hindre at vi har negativ påverknad av samfunnet og miljøet.

Styring og organisering

Strategien vert årleg vedteken i styret og legg overordna føringar for berekraftsarbeidet vårt.

Sertifisering og rapportering

Arbeidet vårt med berekraft skal rapporterast årleg i banken sin årsrapport.

Bedriftsmarknad

Vi jobbar for eit berekraftig næringsliv gjennom mål og tiltak.

Privatmarknad

Vi skal legge til rette for at kundane våre kan ta meir berekraftige val.

Produkt

Vi skal gjere det attraktivt å ta berekraftige val.

Finans

Berekraft og finans høyrer saman og er utstillingsvindauga mot eksterne investorar.

Teknologi og innovasjon

Vi skal effektivisere bankkvardagen for kundar og tilsette.

Drift

Vi skal ha fokus på klima og berekraft i alle delar av drifta vår.

Innkjøp

Banken skal vere ein attraktiv og profesjonell kunde som gjennom gode innkjøp sikrar gode tenester til kundar og tilsette.

Har du spørsmål om berekraftsstrategien vår?

Ingri Martine Fonn Macsik

Ingri Martine Fonn Macsik

berekraftsansvarleg901 99 097ingri.macsik@ssf.no
Henrik Hundershagen

Henrik Hundershagen

trainee berekraft468 90 074henrik.hundershagen@ssf.no