Valutalån

Valutalån passer for bedrifter og føretak som har inntekter i framand valuta, då dei kan redusere valutarisikoen ved å ta opp lån i same valuta.

Dersom ein etablerer valutalån på grunn av lågare renteutgifter eller forventning om gunstig kursutvikling, så tar låntakar ein høg risiko.

Fordeler
Redusert valutaeksponering ved inntekter i framand valuta

 
Meir om valutalån

Kontakt ein av rådgjevarane våre om det er noko meir du lurer på.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00