Mottar du nokre rekningar på eFaktura og nokre på papir i posten? Frå 15. mai 2022 skjer det ei endring og du må velge mellom å få alle rekningane på papir eller alle som eFaktura.
Dersom du framleis ønsker å motta eFaktura må du velje "Alltid eFaktura" i mobilbanken eller nettbanken, under Betaling og Betalingsavtalar. Dersom du ikkje aktiverer "Alltid eFaktura" vil du etter 15. mai 2022 få alle rekningane på papir i posten eller som Digipost om du har aktivert dette.

Dette må du gjere som privatkunde

Sjekk om du allereie har aktivert "Alltid eFaktura". Dette gjer du i mobilbanken. Velg Betaling, og Betalingsavtalar i menyen og huk av for "Alltid eFaktura". Dersom denne allereie er huka av, treng du ikkje gjere noko. Her får du også val om å huke av for Digipost. Merk at dersom du huker av denne boksen, vil du motta alle rekningane som Digipost, i staden for vanleg post. Du kan også velje å blokkere visse eFaktura-tilbydarar.

Dette må du gjere som bedriftskunde

Dersom du godkjenner eFaktura på vegne av bedrifta di i din private nettbank, er ikkje den nye ordninga med "Alltid eFaktura" tilpassa ei slik godkjenning. Når eFaktura blir sendt ut til mottakarar basert på "Alltid eFaktura"-samtykke, blir den berre sendt til den som er oppgitt som mottakar på eFakturaen. Når mottakar er eit selskap, kan eFakturaen difor ikkje sendast til privat nettbank. Alternativet vert då å sende EHF-fakturaer dersom de nyttar eit rekneskapsprogram. Eventuelt kan banken opprette AvtaleGiro for dykk. Bestill AvtaleGiro for mottakar her.