Generalforsamlinga

Sparebanken Sogn og Fjordane sitt øvste organ har totalt 25 medlemmer: 9 valde av innskytarane, 6 medlemmer frå dei tilsette og 10 som representerer eigenkapitalbeviseigarane.

Her finn du medlemane i generalforsamlinga 2019.

Oversikt over møteaktivitet:

Møte i generalforsamlinga 11. juni 2019

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Protokoll frå møtet

Møte i generalforsamlinga 27. mars 2019
Sakliste
Årsrapporten er vedlegg

Protokoll frå møtet


Leiar i generalforsamlinga er Bernt Reed, 6827 Breim. 

 

 


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00