Obligasjonslåna våre

Her får du ei oversikt over banken sine obligasjonslån med linkar til Låneavtale og Lånebeskrivelse for dei einskilde låna og med link til Verdipapirdokument og Registreringsdokument for børsnoterte fondsobligasjonslån.

  

ISIN NO

Ticker 

Avtale 

Beskr.

VPD

Reg.

Løpetid

0720899 SFSB55PRO PDF  PDF     29.09.14-
29.10.19
0724412   SFSB56PRO PDF PDF     08.12.14-09.12.24 
0729379 SFSB57PRO PDF PDF     14.01.15-14.02.20 
0734858 FSFB58PRO PDF PDF     28.04.15-28.04.25
0736994 SFSB59PRO PDF PDF     26.05.15-26.02.20
0743297 SFSB60PRO PDF PDF     20.08.15-15.10.20
0753411 SFSB61PRO PDF PDF     07.12.15-
07.12.18
0780463 SFSB62PRO PDF PDF       
0790124 SFSB63PRO PDF PDF       
0840230 SFSB64PRO PDF  PDF     05.09.17-05.09.22
0811417 SFSB65PRO PDF  PDF     28.11.17-
19.02.21
0824915  SFSB66PRO PDF PDF      11.08.18-20.08.21 
0826431  SFSB67PRO PDF PDF     20.06.18-20.06.28 
0832207 SFSB68PRO PDF  PDF      17.09.18-
20.10.21
0834443  SFSB69PRO  PDF       11.10.18-
16.04.29
0835309  SFSB70PRO PDF PDF     30.10.18-
30.10.23
0842248  SFSB71PRO PDF       23.01.19-28.02.22
0010852007 SFSB72PRO PDF PDF     20.05.19-20.05.30

0010861362

SFSB73PRO PDF PDF    

27.08.19-27.02.23

0010861883 SFSB74PRO PDF PDF     05.09.19-20.10.22
0010863509 SFSB75PRO PDF PDF     16.09.19-28.08.24

 

Sjå Obligasjonslåna til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS.


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00