Bestille filoverføring - OCR

Når vi har mottatt bestillinga, sender vi avtalen ut til den/dei som har signaturfullmakt for selskapet for signering med BankID. Det er ein føresetnad at selskapet eller rekneskapskontoret har nettbank bedrift.


1) Vi treng opplysningar om systemleverandør og kontoar, for å starte filoverføring i nettbank bedrift. Dersom de berre skal bestille OCR kan de gå direkte til 2) Vil de bruke OCR
Skriv kontonummer etter kvarandre og bruk komma evt. mellomrom som skiljeteikn.
Skal betaling godkjennast i netbank bedrift?


2) Vil de bruke OCR i nettbank bedrift, så må de fylle ut felta nedanfor. Ellers kan de gå direkte til 3) Signaturfelt

3) Signaturfelt
Den/dei som har signaturfullmakt for selskapet får tilsendt kontoavtalane for elektronisk signering. Fyll ut kontaktinformasjon her:
Er det evt. fleire som kan signere avtalane, så fyll ut kontaktinformasjon for dei også.