Prisliste

Prisliste frå 11. oktober 2019

Bedriftskonto

Effektiv

Frå første krone 0,05 %

Skattetrekkskonto

Effektiv

Frå første krone 0,05 %

Klientkonto

Effektiv

Frå første krone 0,50 %

Sparekonto Bedrift

Effektiv

500 000 kr og over 0,30 %
Inntil 500 000 kr 0,10 %

Sparekonto Pluss b)

Effektiv

Over 2 mill kroner 1,80 %
Inntil 2 mill kroner 0,60 %

Fastrenteinnskot a)

Effektiv

6 mndr 1,80 %
1 år 2,00 %
2 år 2,00 %

a) Minimum innskot kr 50 000 / maksimalt innskot 4 mill kroner.
Tilbodet vårt på fastrente blir fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken innan fredag kl 15.00. 

Fastrentetilbodet er avhengig av utviklinga i marknadsrenta til eikvar tid. Vi tar atterhald om at tilbodet kan bli trekt tilbake med umiddelbar verknad ved store endringar i marknadsrenta. 

b) Sparekonto med 31 dagars binding.