//
Legg inn kontaktinformasjonen din og ønska tidspunkt her. Vi har moglegheit til å ta ein prat med deg måndagar og onsdagar mellom klokka 16 og 20, og vil prøve å kontakte deg på eit av tidspunkta du har sett opp.

Du kan velge om du vil bli kontakta per telefon eller video. Dersom du ønsker videomøte må du fylle inn e-posten din slik at vi kan sende deg ei innkalling til møtet.

Vi set pris at du skriv inn eventuelle tema du vil prate om, slik at vi kan førebu oss best mogleg til praten. Dersom du vil ha rådgjeving når det gjeld opptak av lån, må du ta kontakt med din kunderådgjevar, eller kundesenteret på telefon 57 82 97 00