Bestilling av Sparekonto

NB! Dersom du er nettbankkunde i Sparebanken Sogn og Fjordane tilrår vi at du loggar deg inn i nettbanken og opprettar konto der. Under Produktbestilling i nettbankmenyen opprettar du konto.