Spare på konto

Sparekonto

Beste sparekonto for deg som ikkje har brukskonto,nettbank og kort. God rente frå første krone.

 Fordelane med Sparekonto:

  • God innskotsrente
  • Inga bindingstid på pengane
  • Kan disponerast fritt
  • Kan brukast via Nettbank, Mobilbank og Telebank 

Korleis oppnå beste sparevilkår?

Dersom du bruker banken aktivt, har ein brukskonto, kort og nettbank, kan du få endå betre vilkår på sparekontoen. Les om Sparekonto Privat.

Effektiv rente
0,80%
Innskot 500 000 kr

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00