Langsiktig sparing

Ynsker du å ha fleksibilitet i privatøkonomien mens du sparer. Då er sparing i fond eit godt alternativ. Du disponerer pengane heilt fritt i spareperioden når du sparer i fond.

Kvifor spare i verdipapirfond?

Fast spareavtale
For dei fleste er ein månadleg spareavtale det beste. Når spareavtalen er starta går resten av seg sjølv. 

  • På ein fast dato kvar månad kjøper du andeler for eit fast beløp.
  • I periodar med fallande kursar får du fleire andeler for samme sparebeløp, noko du drar nytte av når kursane stig igjen.


Uttaksavtale
Når du skal begynne å bruke av oppsparte midlar,kan ein uttaksavtale vere ei god løysing. Ein uttaksavtale er rett og slett sal av fondsandelar sett i system. Fordelen er at du berre tar ut ein viss sum av sparinga, resten nyt godt av den langsiktige verdiskapinga i selskapa.

Snakk med oss om sparing/pensjon.

Kontakt ein av investeringsrådgjevarane våre her.


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00