VPS Investortenester

Du får tilgang til verdipapira dine i via VPS-kontoen din. VPS Investortenester er eit val i Nettbanken. Linken nederst på denne sida, er for deg utan nettbank og for organisasjonar.

VPS Investortenester i nettbanken

Vel "Sparing og fond" i nettbankmenyen til venstre, og deretter "VPS Investortjenester".

VPS Investortenester inneheld blant anna:

  • Oversikt over behaldning på VPS-kontoen din 
  • Oversikt over transaksjonar 
  • Verdipapiropplysningar 
  • Tilgang til å delta i emisjonar og vidaresal 
  • Investormeldingar, oversikt og arkiv 
  • Høve til å motta investormeldingar elektronisk

 

Utan nettbank , og organisasjonar:

NB! Organisasjonar må og nytte denne linken (sjølv om laget/bedrifta har eigen nettbank).

Bestill passord i påloggingsbildet , og registrer e-postadressa di for å få tilsendt meldingar elektronisk.

 

 


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00