Fondshandel

SKAGEN Fondene

I dag kan du handle 11 ulike fond i dette forvaltningsselskapet: 5 aksje-og 2 rentefond. Det er ingen teiknings-/innløysingsgebyr ved kjøp og sal av SKAGEN Fondene hos oss. I tillegg tilbyr dei 5 kombinasjonsfond der du sjølv som kunde vel risikoprofil.

Talet viset aksjeandel i fondet. Til dømes Select 60 har ca. 60 % aksjar.

Kvifor spare i verdipapirfond?

Sjå meir info. her.


SKAGEN Fondene tilbyr


Nettbank

Er du nettbankkunde, kan du logge deg inn i nettbanken og lese meir om dei ulike fonda der. Her kan du også kjøpe fond eller inngå spareavtalar i fond. Sjå "Sparing og fond" i nettbankmenyen.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00