Fondshandel

Holbergfondene

Sparebanken Sogn og Fjordane tilbyr 7 aksjefond frå Holbergfondene: Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Norden, Holberg Triton, Holberg Kreditt, Holberg Norge og Holberg Likviditet.

Kvifor spare i verdipapirfond?

Sjå meir info. her.

Holberg Fondsforvaltning AS starta si verksemd i Bergen i 2000.

Selskapet er eit av få uavhengige fondsforvaltningsselskap i Norge og har etablert seg som ein mellomstor og velrenommert aktør i det norske verdipapirfondsmarknaden.

Sparebanken Sogn og Fjordane tilbyr 7 fond frå Holbergfondene:

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00