Spare i fond og aksjar

Aksjehandel på internett

Vil du handle med aksjar på eiga hand, tilbyr vi aksjehandel i nettbanken. Logg deg på nettbanken, klikk på Aksjehandel i nettbankmenyen og fyll ut skjemaet der.
  • Låg kurtasje: 0,05 %, minimum 95 kr
  • Handel på Oslo Børs og 13 andre børsar
  • Analysar og rapportar frå DNB Markets sine analytikarar
  • Eit breitt spekter av finansielle instrument

 

Analysar og rapportar
Vi tilbyr daglege rapportar, vekesanbefalingar, selskapsanalysar, sektoranalysar og strategirapportar. Alle analysar og rapportar vert publisert i aksjehandelsløysinga i nettbanken.

Kurtasje - norske børsnoterte
0,05%

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00