Spare i fond og aksjar

Grøn sparing

Om du ønskjer å investere i fond med tydelege miljøprofilar og som gir god avkasting over tid, er våre grøne fond noko for deg.

Grøn sparing

Desse fonda investerer i selskap som forsøker å finne smarte, miljøvennlege løysingar på verdas utfordringar innan:

  • Handtering av avfall
  • Berekraftig jord-, skogbruk og matvareproduksjon
  • Alternativ energi
  • Vatn

Dette er våre grøne fond:  

 DNB Grønt Norden

 DNB Miljøinvest

Korleis handle våre grøne fond?
For å handle våre grøne fond går du til «Fondshandel» i nett- eller mobilbanken din. Der vel du om du vil starte ein spareavtale eller setje inn eit eingongsinnskot. Legg DNB Grønt Norden og/eller DNB Miljøinvest i handlekurven, vel bankkonto og aksepter avtalen, så er du i gong.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00