Spare i fond og aksjar

Fondssparing til barn

Før du startar sparinga må du ta stilling til enkelte spørsmål, først og fremst om du skal spare i ditt eige eller barnet sitt namn. Det er fordelar og ulemper i begge alternativa som vi kort vil skissere.

Spare i foreldre sitt namn:

Fordelar:

 • Enkelt å ordne. Opnar fonds/aksjesparekonto, merke den med barnet sitt namn, så er alt på plass.
 • Risikerer ikkje at studielån frå Lånekassen vert avkorta.
 • Slepp eventuell varsling til overformynderiet.
 • Foreldre bestemmer når barna skal få tilgang til midlane.

Ulemper:

 • Verdiane vil inngå i buet ved skilsmisse eller død.
 • Kan gå glipp av eventuell skattefri gevinst ved sal før barnet får skattbar inntekt.

Dersom du vil opprette fond i ditt namn, gjer du det enkelt og greit ved å logge inn i nettbanken og velje Fond i menyen øverst. Logg deg på i nettbanken her.

Spare i barnet sitt namn:

Fordelar:

 • Foreldre kan ikkje sjølv bruke opp midlane til barna.
 • Ved sal av fondsandelar etter barnet har fylt 17 år, men før barnet får skattbar inntekt kan gevinsten bli skattefri.

Ulemper:

 • Barna vil sjølv få råderett over midlane når dei blir 18 år.
 • Formue kan føre til redusert stipend frå lånekassen.
 • Overformynderiet kan ta kontroll over barna sin formue. (Dersom formuen er over 2G)

Bestill fondssparing i barnet sitt namn

Spørsmål?

Send inn skjema her og vi vil ta kontakt med deg.

far og son

Gi fond i gåve

Til dåp, bursdag eller konfirmasjon -
gi ei gåve som veks over tid:

 

Sjå meir om fond i gåve

Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00